เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผบ.สส. เปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

Home / ข่าวทั่วไป / ผบ.สส. เปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10

วันนี้ (16 ส.ค. 60) เวลาประมาณ 10.00 น. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย และการประกวดโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อประจำปี 2560 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรชาวไทย และเป็นการยกย่องหน่วยงาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ส่งสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อนั้น กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 89 หมู่บ้าน ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการยกย่องหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ