ทุกปั๊มลดนํ้ามันเบนซิน-ดีเซล 50 สต.เว้น E85 พรุ่งนี้

Home / ข่าวทั่วไป / ทุกปั๊มลดนํ้ามันเบนซิน-ดีเซล 50 สต.เว้น E85 พรุ่งนี้

namman

ผู้ ค้าน้ำมันทุกรายประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล ลิตรละ 50 สตางค์ ยกเว้น E85 มีผลพรุ่งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เหลือลิตรละ 29.14 บาท เบนซิน 91 เหลือลิตรละ 33.54 บาท

ผู้ค้าน้ำมันทุกรายประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซล ลิตรละ 50 สตางค์ ยกเว้นน้ำมันเบนซิน E 85 โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้(30 ก.ย.) เวลา 05.00 น. หลังราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.14 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.94 บาท, เบนซิน 91 ลิตรละ 33.54 บาท, ดีเซล บี2 ลิตรละ 25.79 บาท และดีเซล บี5 ลิตรละ 24.39 บาท ส่วนเบนซิน อี85 ลิตรละ 18.72 บาท

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ทีวีไทย