ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระบรมศพ พิธีถวายพระเพลิง ในหลวง ร.9

กทม.จัดระเบียบเส้นทางรองรับ ริ้วขบวนพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Home / ข่าวทั่วไป / กทม.จัดระเบียบเส้นทางรองรับ ริ้วขบวนพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณถนนรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าถนนรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขณะนี้สำนักการโยธากำลังเร่งปรับปรุงผิวจราจร 7 เส้นทาง และปรับปรุงทางเท้า 9 เส้นทาง ส่วนสำนักการระบายน้ำ ได้ขยายบ่อสูบน้ำบริเวณหน้าวัดโพธิ์ เนื่องจากเดิมได้วางเครื่องดีเซลล์ไว้ ทำให้กีดขวางการจราจร จึงจะขยายบ่อสูบให้ใหญ่ขึ้น แล้วเอาเครื่องสูบ ลงไปไว้ในบ่อ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมกับวางท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นจึงมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณวัดโพธิ์ได้

ทั้งนี้ การเสริมพื้นผิวจราจร ทำให้ผิวจราจรสูงขึ้น เกิดปัญหาน้ำขังในบริเวณฝาท่อระบายน้ำ จึงได้สั่งให้มีการยกฝาท่อระบายน้ำขึ้น 239 บ่อด้วย
ขณะที่สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตลอดสองข้างทางถนนรอบพระบรมมหาราชวัง หากต้นไม้ต้นไหน มีแนวโน้มที่หักจะต้องทำโครงค้ำยัน ซึ่งทุกอย่างต้องเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน และหลังจากวันที่ 15 กันยายน จะเริ่มปูหญ้า และนำไม้ดอกมาประดับตกแต่ง