ชื่นชม! ครูสาวจิตอาสา ใช้วันหยุดสอนพิเศษเด็กฟรี

Home / ข่าวทั่วไป / ชื่นชม! ครูสาวจิตอาสา ใช้วันหยุดสอนพิเศษเด็กฟรี

ชื่นชม! แม่พิมพ์ของชาติ เป็นจิตอาสา ใช้วันหยุดสอนพิเศษเด็กๆ ฟรี ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

ที่บ้านพัก ร.ต.ท.เดชา ญาณโกมุท 70/11 หมู่ 1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พบความน่าชื่นชม แม่พิมพ์ของชาติ นางสาว สุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ อายุ 30 ปี หรือ ครูนุ้ย ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนสวนหญิง จ.สุพรรณบุรี เป็นครูจิตอาสา ใช้เวลาว่างของวันหยุด ทำการเรียนการสอนพิเศษฟรี ในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ให้แก่เด็กๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ที่อยากส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีเด็กนักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียงที่ทราบข่าวเดินทางมาเรียนเป็นจำนวนมาก

ด้าน นางสาวสุภาภรณ์ เปิดเผยว่า ตนเองเป็นครูอยู่ที่ โรงเรียนสวนหญิง จ.สุพรรณบุรี และในเวลาว่างช่วงวันหยุด เดินทางมาสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยใช้บ้านแฟนที่เป็นนายตำรวจ ทำเป็นสถานที่การเรียนการสอนแก่เด็กๆในหมู่บ้าน ซึ่งใช้ความรู้ที่มีอยู่ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น มาทำการสอนให้แก่เด็กๆ ที่อยากเรียนรู้ เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเด็กให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยครูนุ้ย จะทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-10.30 น.