ข่าวMono29 ป่วย โรคระบาด โรงพยาบาล ไข้หวัดใหญ่

เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด 4 จังหวัดภาคอีสาน

Home / ข่าวทั่วไป / เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด 4 จังหวัดภาคอีสาน

สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เตือนประชาชนให้ระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ หลังพบผู้ป่วยสูงเกือบ 8,000 ราย ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ชี้แจงความรุนแรงของการระบาดโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

โดยมีรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 7,933 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย 5,048 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 1,014 ราย  บุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 1,246 ราย  และสุรินทร์ พบผู้ป่วย 625 ราย

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ยังไม่รุนแรง จำนวนผู้ป่วยยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากปีนี้ฤดูฝนมาเร็วและยาวนาน ส่งผลให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ยังฝากเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง และรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ พร้อมยืนยันไข้หวัดใหญ่ที่พบ เป็นสายพันธุ์เดิมไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่

ส่วนกรณีมีรายงานว่า พบผู้ป่วยในจังหวัดนครราชสีมาป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในผู้ป่วยรายเดียวนั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งข้อมูลที่ถูกเผยแพร่อาจเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะมีมากกว่า 1 สายพันธุ์ต่อการฉีดแต่ละครั้ง จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้