กรุงเทพมหานคร แนวป้องกันน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา

รองผู้ว่าฯ กทม.ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Home / ข่าวทั่วไป / รองผู้ว่าฯ กทม.ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และการรื้อย้ายบ้านชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วม

วันนี้ 5 ก.ย. 60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และการรื้อย้ายบ้านชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วม โดยจุดแรกท่าเรือศาลเจ้าแม่ทับทิมจุดที่ สองท่าเรือเขียวไข่กาและจุดที่ 3 ท่าราชวรดิษฐ์

ตามที่กรมชลประทานได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0328/263 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แจ้งกรุงเทพฯเรื่องสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในปัจจุบันอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,498 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ระดับ +16.11 ม.( รทก ) และจากสถานการณ์น้ำที่สถานี C2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้น หากมีฝนตกหนักเพิ่มบริเวณ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และ จ.อุทัยธานี คาดว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่สูงขึ้นเกินกว่าระดับที่สามารถที่รับได้ ( ระดับที่สามารถรับได้คือ +17.00 ม.( รทก.) และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่เกิน 1,500ลบ.ม./วินาที

สำหรับแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์พื้นที่กรุงเทพฯมีความยาวริมตลิ่งประมาณ 86.00 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเองยาวประมาณ 9.00 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างแนงป้องกัน้ำท่วมถาวรแล้วเสร็จความยาวประมาณ 77.00 กิโลเมตร สามารถป้องกันปัญหาน้ำล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ที่ระดับ + 2.80 ม.( รทก.) ถึง+3.50 ม.( รทก.)

และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีชุมชน นอกแนวป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจากการสำรวจ ตั้งแต่ปี 50 มี 32 ชุมชน 1,971 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันปี 60 ลดลงเหลือ 18 ชุมชน 441 ครัวเรือน โดยอยู่ในพื้นที่ฝั่งพระนคร 15 ชุมชน ( จำนวน 408 ครัวเรือน ) และในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 3 ชุมชน ( จำนวน 33 ครัวเรือน )

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณทั้ง 2 ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา