เจ้าท่าประกาศขึ้นค่าเรือโดยสาร 50สต.-1บ. มีผล 14 ก.ย.

Home / ข่าวทั่วไป / เจ้าท่าประกาศขึ้นค่าเรือโดยสาร 50สต.-1บ. มีผล 14 ก.ย.

กรมเจ้าท่า ประกาศปรับค่าโดยสารเรืออีก 50 สตางค์ – 1 บาท หลังราคาดีเซลสูงกว่าเพดานเกินกว่า 10 วัน มีผล 14 ก.ย.นี้

กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางได้ประกาศ ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นลิตรละ 25.04 บาท และน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กรมเจ้าท่าจึงต้องประกาศปรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้อัตราคาโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากปรับขึ้น 0.50-1.00บาท

อาทิ เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 (บาท/คน), ส่วนเรือโดยสารข้ามฟาก 1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)

ข้อมูลจาก INN