ปปง.ผนึกกำลังกรมบังคับคดี ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี

Home / ข่าวทั่วไป / ปปง.ผนึกกำลังกรมบังคับคดี ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี

ปปง.ผนึกกำลังกรมบังคับคดี ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี เน้นบูรณาการให้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (13 ก.ย.) เวลา 10.55 น. เลขาธิการ ปปง. ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลรายชื่อบุคคล และรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีทางแพ่ง รวมถึงทรัพย์ในคดีล้มละลายจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว ที่ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. กล่าวภายหลังการลงนามว่า สำนักงาน ปปง. จะต้องมีมาตรการในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้การวิเคราะห์ธุรกรรมสืบสวนทางการเงิน และดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมบังคับคดี เพื่อเเลกเปลี่ยนข้อมูล ให้สืบสวนทางการเงิน และดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ด้านนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี โดยส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในประเทศ และบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับต่างประเทศ แลกเปลี่ยนร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ ติดตามทรัพย์สิน เพื่อให้การบังคับคดีแพ่ง และการบังคับคดีล้มละลายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น