กกต รัฐธรรมนูญ ร้อง 9 รัฐมนตรี เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

เรืองไกร เข้าให้ข้อมูล กกต. ปมร้อง 9 รมต. ขาดคุณสมบัติ

Home / ข่าวทั่วไป / เรืองไกร เข้าให้ข้อมูล กกต. ปมร้อง 9 รมต. ขาดคุณสมบัติ

เรืองไกร เข้าให้ข้อมูล กกต. ปมร้อง 9 รัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

วันนี้ (13 ก.ย.) เวลา 13.30 น. ที่ กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางเข้าให้ถ้อยคำกับ กกต. กรณีที่ยื่นคำร้องให้สอบรัฐมนตรีจำนวน 9 ราย มีการกระทำเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และเข้าข่ายเป็นการขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวภายหลังการให้ถ้อยคำว่า ตนมายืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับรัฐมนตรีทั้ง 9 ท่าน โดยมูลเหตุมาจากแนวทางเดิมตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สวนในเรื่องของการเป็นกรรมการสถาบันการศึกษาของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีนั้น มีแนวคำวินิจฉัยประกอบ นอกจากนี้ ตนยังเอาข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. ให้ กกต. ตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ได้เน้นให้ กกต. ถามเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ว่าข้อมูลนั้นทั้ง 9 ท่าน ถือครองหุ้นขัดต่อพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องให้ทั้ง 9 ท่านได้ชี้แจง โดยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. สอบถาม และอยากให้รัฐมนตรีทั้ง 9 ท่าน ชี้แจงด้วยความเป็นธรรม

สำหรับรัฐมนตรีทั้ง 9 คนที่ นายเรืองไกร เห็นว่ามีปัญหาประกอบด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นกรรมการสภkมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์