ข่าวภูมิภาค ที่ดิน สปก. ที่ดินเพื่อการเกษตร รื้อสวนส้ม

สปก.แจงดราม่ารื้อสวนส้ม 5.9 พันไร่ ชี้แค่พื้นที่บางส่วน

Home / ข่าวทั่วไป / สปก.แจงดราม่ารื้อสวนส้ม 5.9 พันไร่ ชี้แค่พื้นที่บางส่วน

สปก.แจงดราม่ารื้อสวนส้ม 5.9 พันไร่ แค่บางส่วน ย้ำใช้ระบบสหกรณ์ให้เกษตรกรกว่า 300 ราย เข้าเก็บเกียวต่อจากนายทุน

ผู้ประกอบการสวนส้มรายใหญ่ 3 ราย ที่ถูกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยึดคืนพื้นที่รวม 5,958 ไร่ ใน อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ออกมาแสดงความกังวล หลังจากเจ้าหน้าที่นำรถแบกโฮเข้าปรับพื้นที่และรื้อถอนต้นส้มพันธุ์ดีและกล้วยหอมที่ปลูกมานานกว่าสิบปี ตามคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยต่างบอกว่าเสียดายและจะเสียประโยชน์กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์นายไพน้อย แซ่เตียว ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับกรณีนี้ แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยระบุว่าเป็นเรื่องนโยบายระดับประเทศ อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นความเข้าใจผิด โดยการรื้อสวนส้มที่เกิดขึ้นเป็นการรื้อเพื่อปรับพื้นที่ส่วนหนึ่ง เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินครอบครัวละ 2 ไร่ รวมประมาณ 200 ไร่ ไม่ได้มีการรื้อถอนทั้งหมดกว่า 6,000 ไร่ ตามที่เข้าใจ

สำหรับพื้นที่ยึดคืนทั้งหมด มีการแบ่งเป็นโซนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกรวมทั้งหมด 300 ราย แต่ละรายจะได้ที่อยู่อาศัยและปลูกพืชผักสวนครัวครอบครัวละ 2 ไร่ และได้พื้นที่ทำกินที่เป็นสวนส้มเดิมที่จะต้องเข้าไปดูแลต่ออีกครอบครัวละ 11 ไร่ โดยมีเงื่อนไขที่เกษตรกรได้รับการคัดเลือกทั้ง 300 ราย จะต้องปฏิบัติก็คือจะต้องไม่ปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร แต่จะให้มาดูแลสวนส้มต่อไปเพื่อให้มีรายได้จากผลผลิต ทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดจะเข้ามาจัดระบบให้ทั้งหมด

ข้อมูลจาก สปก.เชียงใหม่ ยืนยันว่าไม่มีการรื้อถอนสวนส้มเดิมที่ยึดคืนทั้งหมด แต่มีเพียงบางส่วนที่จะต้องปรับพื้นที่ใน 5 โซน ประกอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยรวม 600 ไร่ พื้นที่ส่วนกลางที่ประกอบด้วยกลุ้มอาคารและพื้นที่ใช้สอยรวม 661 ไร่ พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนอีก 111 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ร่องน้ำและแหล่งน้ำอีก 352 ไร่ ส่วนที่เหลือประมาณ 4,000 ไร่ คงไว้ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป