รองนายกฯ ติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 %

Home / ข่าวทั่วไป / รองนายกฯ ติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 %

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นำคณะสื่อมวลชนตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90

วันนี้ ( 13 ก.ย. 60 ) ที่ พื่นที่จัดสร้างพระเมรุมาศท้องสนามหลวง พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะสื่อมวลชนตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้า โดยงานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90

พระเมรุมาศ บุษบกทั้งเก้ายอดติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดเสร็จแล้ว รวมทั้งดาวเพดานภายในบุษบกประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบสะพานเกรินทางทิศเหนือของพระเมรุมาศ

พระที่นั่งทรงธรรม ติดตั้งรวยระกาและหน้าบันส่วนมุขประธาน พร้อมตกแต่งภายในโถงกลางและปีกอาคารทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบปรับอากาศ

ศาลาลูกขุน 1และ 2 ได้ติดตั้งประกอบสถาปัตยกรรม ระบบแสงสว่าง ดาวเพดาน ลวดลายผ้าทองย่น และลายตบสีภายในและภายนอกอาคารแล้วอยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายและติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 3โครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งกั้นผนัง ถ้ำลูกฟักและทาสีแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดและงานระบบ

งานประติมากรรม งานปั้นหล่อและเขียนสี พระพรหม พระนารายณ์ เทวดานั่งและยืน ครุฑ สัตว์ประจำทิศ ช้าง ม้าโค สิงห์ นาคราวบันได เทพพนม และเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาศแล้วเสร็จ

งานจิตรกรรมฉากบังเพลิงและกิจกรรมโครงการพระราชดำริอยู่ระหว่างการผนึกชิ้นงานลงบนฉากและเก็บรายละเอียด ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริสำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรมขนาดสูง 9 เมตรจำนวน 3 ผนัง ขนาดนี้ได้ลงสีภาพจิตรกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 แล้วเสร็จ

งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ดำเนินการประกอบลวดลายบนพระหีบจันทน์ และพระโกศจันทน์แล้วเสร็จ

งานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน พระมหาพิชัยราชรถรและพระที่นั่งราเชนทรยาน ได้รับการอนุรักษ์ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จ ส่วนราชรถน้อยอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานปิดทองประดับกระจก การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชจะสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ดำเนินการแล้วเสร็จ