ชาวบ้าน ปชน.3 ทำประชาพิจารณ์คัดค้านก่อสร้างสะพานตัดผ่านหมู่บ้าน

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวบ้าน ปชน.3 ทำประชาพิจารณ์คัดค้านก่อสร้างสะพานตัดผ่านหมู่บ้าน

ชาวบ้านชุมชนประชานิเวศน์ 3 ทำประชาพิจารณ์คัดค้านก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมกลุ่มย่อยชุมชนประชานิเวศน์ 3 รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ โดยเป็นโครงการทางหลวงชนบทแนวใหม่

โดยบริษัทที่ปรึกษาเลือกแนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางประมาณ 10.103 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณใกล้วัดบัวขวัญ แนวเส้นทางไปทางทิศตะวันตก มุ่งหน้าไปทางสามแยกสนามบินน้ำ แนวเส้นทางจะอยู่บนถนนสนามบินน้ำ โดยรูปแบบถนนจะเป็นทางยกระดับ และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บ้านพักกรมพลาธิการทหารบก ข้ามมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จะลดระดับเป็นถนนระดับพื้นดินในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ และมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามคลองบางบัวทอง และสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์

สำหรับแนวทางดังกล่าวบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอเพิ่มเติมจากเดิมจะสร้างถึงถนนติวานนท์ ไปเชื่อมต่อกับทางด่วนจุดตัดกับถนนสามัคคี จุดเริ่มต้นบริเวณใกล้กับวัดบัวขวัญ รูปแบบโครงการจะเป็นถนนพื้นราบระดับดิน จำนวน 6 ช่องจราจร ตลอดแนวจนถึงสามแยกสนามบินน้ำ เมื่อข้ามถนนติวานนท์จะสร้างอยู่บนถนนสนามบินน้ำเดิม เป็นโครงการยกระดับ จำนวน 4 ช่องจราจร เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณสองข้างทางซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ เมื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู้พื้นที่ตำบลท่าอิฐ จะเป็นถนนพื้นราบ จำนวน 6 ช่องจราจร

ในการประชุมครั้งนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนและสะพานดังกล่าว กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมระบุว่าไม่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานและบริษัทที่ปรึกษาแจ้งให้มาร่วมรับฟัง ได้รับข่าวสารกันเองจากชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน หลังจากทางตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษาพูดถึงโครงการ ก็มีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยได้มีการชูป้ายข้อความคัดค้านโครงการ

อีกทั้งมองว่าเป็นโครงการที่ไม่มีความสำคัญ และปัจจุบันมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่ง ขอให้ยกเลิกโครงการ จนเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ก่อนที่ตัวแทนของชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาขอประชามติในที่ประชุมว่าจะรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ โดยให้ยกมือปรากฏว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างพากันยกมือไม่ยอมรับโครงการ ตัวแทนคนดังกล่าวจึงประกาศเลิกการประชุม

ด้าน นางธิตาภรณ์ ฐิติธนพงษ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนประชานิเวศน์ กล่าวว่า กลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนประชานิเวศน์ 3 นั้นเข้าอยู่กันมานานแล้ว ทุกคนมีความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อของกินของใช้ แต่ทำไมต้องมาทำให้ชุมชนต้องเดือนร้อน ชาวบ้านพอใจที่จะอยู่กันแบบนี้ เพราะถ้ามีการก่อสร้างและเวนคืนเขาไม่มีปัญญาไปหาซื้อที่อยู่ใหม่ อยากฝากบอกให้ท่านนายกฯช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆ