ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยืนยัน สอบเรือเหาะไม่สะดุด แม้ใกล้พ้นวาระ

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยืนยัน สอบเรือเหาะไม่สะดุด แม้ใกล้พ้นวาระ

“พิศิษฐ์” ยืนยัน สอบเรือเหาะไม่สะดุด แม้ใกล้พ้นวาระ ชี้ สอบได้แค่ในส่วนของกองทัพ ไม่โยงรัฐบาล “อภิสิทธิ์” เพราะไม่ใช่นโยบาย

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้ สตง. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดหาเรือเหาะตรวจการณ์ มูลค่า 350 ล้านบาท ที่ถูกปลดออกจากยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก เสนอจัดซื้อ ในสมัยรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานความมั่นคง

ซึ่งไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล และรัฐบาลเป็นเพียงผู้ให้การสนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงเป็นความรับชอบของหน่วยงานที่เสนอไป ซึ่งแตกต่างจากนโยบายทั่วไป การตรวจสอบ จึงจะตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มีข้อมูลเชื่อมโยงส่วนอื่นๆ ตามข้อเท็จจริง หรือ มีการผลักดันเป็นนโยบายหรือไม่ แต่ตามหลักการแล้วการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่น่าจะเป็นนโยบาย และฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถที่จะไปล้วงลูกหรือทราบความต้องการได้

อย่างไรก็ตาม นายพิศิษฐ์ ยืนยันว่า แม้ตนเองจะหมดวาระให้การดำรงตำแหน่งอีกไม่กี่วันนี้ ก็มีอธิบดี ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบต่ออยู่แล้ว อีกทั้งในการตรวจสอบก็เป็นกระบวนการทำงานขององค์กร ไม่ใช่เฉพาะงานของตัวบุคคล