กฎหมาย กฎหมายพ.ร.ป.วิอาญานักการเมือง ข่าวINN พ.ร.ป.วิอาญานักการเมือง อัยการ

อัยการ เผยข้อกฎหมายพ.ร.ป.วิอาญานักการเมืองใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / อัยการ เผยข้อกฎหมายพ.ร.ป.วิอาญานักการเมืองใหม่

อัยการ แจง พ.ร.ป.วิอาญานักการเมืองใหม่ กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ หากเป็นนักการเมืองระดับประเทศ ต้อง ขึ้นศาลฎีกานักการเมือง ส่วนนักการเมืองท้องถิ่น ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณีที่มีการประกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ว่า ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 10 จะจำกัดเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับประเทศเท่านั้น

แต่หากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ต้องให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษากรณีเหล่านี้แทนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 134 ที่กำลังอยู่ระหว่างเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เเต่ในปัจจุบันนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังคงมีอำนาจพิจารณาคดีกรณีต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ จนกว่าจะได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่