บันทึกพระชนม์ชีพ ในหลวงรัชกาลที่9

บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ กับปีแห่งการเริ่มต้นพัฒนาแผ่นดิน

Home / ข่าวทั่วไป / บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ กับปีแห่งการเริ่มต้นพัฒนาแผ่นดิน

65 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ พุทธศักราช 2495 ปีแห่งการเริ่มต้นพัฒนาแผ่นดิน

20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 พระราชโอรสพระองค์แรกได้เสด็จพระราชสมภพขึ้น ท่ามกลางความปลื้มปีติในหัวใจคนไทย และในปีเดียวกันนี้ก็เป็นปีเริ่มต้นงานพัฒนาแผ่นดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน

ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 55 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพาครอบครัวเล็กๆของพระองค์มาประทับแรมที่นี่ หัวหินจึงเป็นพื้นที่แรกที่ทรงออกสำรวจ ศึกษาสภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ของราษฎร ไม่ว่าหนทางนั้นจะลำบากทุรกันดานเพียงไร

เหตุการณ์รถพระที่นั่งติดหล่ม ณ หมู่บ้านห้วยมงคล ในปี 2495 ทำให้ทรงทราบถึงความยากลำบาก ของชาวบ้านห้วยมงคล ในการเดินทางขนส่งพืชผลไปยังตลาดหัวหิน จึงมีพระราชดำริให้ตำรวจตระเวนชายแดน สร้างถนนเข้าหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถนนห้วยมงคลจึงนับเป็นโครงการพัฒนาชนบทอันเนื่องมาจากโครงพระราชดำริแห่งแรก

พุทธศักราช 2495 จึงนับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นงานพัฒนาแผ่นดิน พร้อมกับมีพระราชโอรสผู้จะทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างประโยชน์สุข แก่คนไทยในกาลต่อมา