ข่าวในหลวง บันทึกพระชนม์ชีพ สักการะพระบรมศพ ในหลวงร.9 ในหลวงรัชกาลที่9

การทดลองบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติแก้ธรรมชาติ

Home / ข่าวทั่วไป / การทดลองบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติแก้ธรรมชาติ

27 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ การทดลองบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติแก้ธรรมชาติ ภายใต้การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

พื้นที่กว้างใหญ่ริมชายฝั่งทะเลที่ดูประดุจห้องทดลองทางธรรมชาติ คือสถานที่ทดลองการบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติแก้ธรรมชาติ ภายใต้การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแลผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยทรงตระหนักในปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะล้นเมือง

เดือนกันยายน ปี 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทดลองการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้จังหวัดเพชรบุรีเป็นกรณีศึกษา การบำบัดน้ำเสียที่นี่ใช้ระบบบ่อบำบัด ด้วยหลักการตกตะกอนผสมผสานกับการบำบัดโดยอาศัยแรงลมและแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้แบคทีเรียทำลายสิ่งสกปรกในน้ำ

จนมีคุณภาพดี รวมทั้งการใช้รากของพืชและหญ้าชนิดต่างๆ ดูดซึมของเสียในน้ำ เมื่อน้ำมีคุณภาพดีขึ้น จึงปล่อยออกสู่ป่าชายเลน เป็นการช่วยฟื้นฟูป่าให้กลับความอุดมด้วยอีกทางหนึ่ง ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติที่ประราชทานไว้นี้ นับเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เรียบง่าย ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน