บันทึกพระชนม์ชีพ บันทึกไทย เสด็จเยี่ยมราษฎร ในหลวงรัชกาลที่9

บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ เส้นทางเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรภาคใต้

Home / ข่าวทั่วไป / บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ เส้นทางเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรภาคใต้

58 วัน ก่อนการกราบลา บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ เส้นทางเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคใต้โดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา ตลอดเส้นทางมีราษฎรมารอเฝ้ารับเสด็จ และชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น มีพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรเฝ้าอย่างใกล้ชิด และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์

เดือนมีนาคม พ.ศ.2502 เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เริ่มจากจังหวัดชุมพรไปจบลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางความแตกต่างด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นับว่าพระราชกิจในการทำความรู้จักแผ่นดินและประชาชนของพระองค์ได้ดำเนินมาครบทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว

ในฐานะพระประมุขพระองค์มีหน้าที่เสริมสร้างพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลก การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกได้เริ่มต้นในปี 2502 เช่นกัน โดยทรงเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐเวียดนาม และต่อด้วยสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่าในปี 2503 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการนี้เสมือนหนึ่งได้ทรงนำไมตรีจิตของคนไทยไปมอบแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อมิตรประเทศในอาณาประชาคมโลกที่ส่งผลยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน