บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ พระอัจฉริยภาพทางดนตรี

Home / ข่าวทั่วไป / บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ พระอัจฉริยภาพทางดนตรี

53 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนม์ชีพ พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพแผ่นหินสลักพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ ประดับอยู่หน้าสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ลำดับที่ 23 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2507 และนี่คือสิ่งยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ซึ่งเป็นที่ชื่นชมในสายตาชาวโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดนตรีมาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อพระชนมายุได้ 14-15 พรรษา ทรงเรียนดนตรีกับครูชาวอัลซาส ชื่อ นายเวย์เบรชท์ นอกจากทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดแล้ว ยังทรงพระปรีชายิ่งในการประพันธ์เพลง

บทเพลงพระราชนิพนธ์ 48 เพลง ไม่เพียงสร้างความรื่นรมยังให้แนวคิด ความหวัง และกำลังใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับประชาชนและมิตรประเทศ

วันนี้บทเพลงพระราชนิพนธ์ ได้กลายเป็นมรดกทางดนตรีอันล้ำค่าที่พระราชทานไว้ให้แก่แผ่นดิน