ภาพที่คุ้นตาคนไทย ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ ‘แผนที่…คู่พระทัย’

Home / ข่าวทั่วไป / ภาพที่คุ้นตาคนไทย ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ ‘แผนที่…คู่พระทัย’

ภาพที่คุ้นตาคนไทยมาเป็นสิบๆ ปี ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ แผนที่…คู่พระทัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรู้จักแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว ไม่มีที่ไหนรอดพ้นสายพระเนตรได้เลย ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า “แผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆ เห็นกันทั่วไป เพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกัน การปะแผนที่เข้าด้วยกัน ท่านทรงทำเองอย่างพิถีพิถัน…แล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว ก่อนที่จะเสด็จฯ ไหน ท่านก็จะเตรียมแผนที่และทรงศึกษาแผ่นที่นั้นอย่างละเอียด…”

“เวลาเสด็จฯ ไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหน ทางทิศเหนือมีอะไร ทิศใต้มีอะไร ท่านถามหลายๆ คนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้น ดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่ น้ำไหลจากไหนไปที่ไหน บางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้”

ตลอดเวลาแห่งการทรงงานในพระชนมชีพ ด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เอง ได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ ที่นำทางคนไทยไปสู้วคามสุขและความเจริญก้าวหน้า