ต่างประเทศ ถวายดอกไม้จันทน์

ตปท. กำหนดสถานที่ให้ ปชช. ถวายดอกไม้จันทน์แล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / ตปท. กำหนดสถานที่ให้ ปชช. ถวายดอกไม้จันทน์แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศ เผยต่างประเทศกำหนดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์แล้ว เพื่อให้คนไทยร่วมพระราชพิธีฯ เน้นเรียบง่าย สมพระเกียรติ

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระบุ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจาก กอร.พระราชพิธี ดำเนินการในเรื่องการวางดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ โดยได้ให้สถานทูต และสถานกงสุล หรือ ทีมประเทศไทยในประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันอธิษฐานช่อดอกไม้จันทน์เพิเศษและทยอยส่งกลับมาแล้ว เพื่อจะส่งมอบให้สำนักพระราชวังต่อไป

นอกจากนี้ ต่างประเทศได้กำหนดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์แล้ว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละประเทศ ซึ่งพิธีในต่างประเทศจะจัดเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับพระราชพิธีจริงในประเทศไทย โดยชุมชนคนไทยได้จัดเตรียมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แล้ว พร้อมทั้งสั่งให้สถานทูตและสถานกงสุลต่างๆ ติดตั้งจอถ่ายทอดสัญญาณจากประเทศไทย โดยจะมีการถ่ายภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศ เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุ และเผยแพร่มายังประเทศไทย

ทั้งนี้ การดำเนินการยึดตามกรอบ กอร. พระราชพิธี เน้นเรียบง่าย สมพระเกียรติ การมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เป็นจุดรวมคนไทยในต่างแดน และคำนึงถึงกฎระเบียบท้องถิ่น โดยต้องการให้คนไทยในต่างประเทศได้น้อมรำลึก รวมทั้งจะจัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศอีกด้วย