ขอนแก่น น้ำท่วม เขื่อนอุบลรัตน์

ขอนแก่น อพยพด่วน! เขื่อนอุบลรัตน์น้ำล้น สั่งระบายปล่อยลงแม่น้ำโขง

Home / ข่าวทั่วไป / ขอนแก่น อพยพด่วน! เขื่อนอุบลรัตน์น้ำล้น สั่งระบายปล่อยลงแม่น้ำโขง

ขอนแก่น อพยพด่วน! เขื่อนอุบลรัตน์น้ำล้น สั่งระบายน้ำเพิ่มต่อวัน เพื่อปล่อยลงแม่น้ำโขง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี มีมติในการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์เป็น 54 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลวันนี้ทันที

หลังปริมาณน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่ 2,813 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 115 ของความจุอ่าง โดยการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันได้เพิ่มขึ้นวันละ 4 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในวันที่ 17 ต.ค. จะเป็นการระบายน้ำในอัตราสูงสุด

ทั้งนี้ จากการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลต่อภาวะน้ำหนุนและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตอนท้ายเขื่อนและพื้นที่ตามแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ซึ่งได้สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์อพยพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม จากการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้มวลน้ำเดินทางผ่าน 5 จังหวัด ไปลงสู่แม่นำโขงที่ จ.อุบลราชธานี ในระยะเวลาประมาณ 10 วัน