เรือใบ แข่งเรือใบ ในหลวงร.9 ในหลวงรัชกาลที่9

ความประทับใจ ผู้ร่วมแข่งเรือใบกับในหลวง ร.9

Home / ข่าวทั่วไป / ความประทับใจ ผู้ร่วมแข่งเรือใบกับในหลวง ร.9

หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้เผยความประทับใจครั้งได้ลงแข่งขันเรือใบกับ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงได้รับการเทิดทูนให้เป็น “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” เนื่องจากทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาหลายชนิด โดยทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้เผยความประทับใจครั้งได้ลงแข่งขันเรือใบกับ ในหลวงรัชกาลที่ 9