ผู้ประคองพระบรมโกศ หมอประดิษฐ์ ในหลวงร.9

“หมอประดิษฐ์” ผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน ทำหน้าที่สุดท้ายเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ

Home / ข่าวทั่วไป / “หมอประดิษฐ์” ผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน ทำหน้าที่สุดท้ายเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน นายแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในริ้วขบวนที่ 1 และที่ 2 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ มีรศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน นายแพทย์ประจำพระองค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำหน้าที่เข็นพระเก้าอี้เลื่อนทุกครั้ง และมีโอกาสได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2538

ทั้งนี้ในระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายเป็นผู้ประคองพระบรมโกศ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อย่างไรก็ตาม รศ.นพ. ประดิษฐ์ ยังเป็นผู้ประคองพระบรมโกศพร้อมกับ รศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บนมหาพิชัยราชรถ