ข่าวสดวันนี้ งานพระราชพิธี พระบรมอัฐิ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร.9

พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บพระบรมอัฐิ แล้วประมวลลงในพระโกศทองคำลงยารวมเสร็จสิ้นนั้น

เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า เพื่อมาตั้งริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยาน และอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จตามริ้วขบวน ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอิฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร ขบวนพระบรมราชสรีรางคารจะแยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่ออัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารไปพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์

ส่วนขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิเทียบที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยาน ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จตาม

เมื่อประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมอัฐิเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ แล้วเสด็จกลับ

พระบรมอัฐิ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9