พระเมรุมาศ พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 ความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ หนึ่งเดียวในโลก

Home / ข่าวทั่วไป / พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 ความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ หนึ่งเดียวในโลก

‘พระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9’ ความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติหนึ่งเดียวในโลก ออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณสมัยรัตนโกสินทร์

พระเมรุมาศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีความยิ่งใหญ่และสมเกียรติ โดยโครงสร้างของพระเมรุมาศในครั้งนี้วิศวกรได้ออกแบบให้ใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณนำมาประกอบและยึดร้อยเข้ากันด้วยสลัก โครงหลังคาของพระเมรุมาศที่มีการซ้อนชั้นขึ้นไป ใช้โครงสร้างเหล็กถักแบบตุ๊กตา ซึ่งเป็นระบบการถ่ายน้ำหนักผ่านองค์ประกอบแนวตั้งและแนวนอน (ดั้งและคาน) สลับกันไปจากด้านบนกระจายลงสู่ด้านล่าง โดยเป็นสถาปัตยกรรมทรงบุษบกยอดปราสาท 9 ยอด มีความสูง 50.49 เมตร ออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 กระทั่งแล้วเสร็จในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลากว่า 9 เดือน

ความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของพระเมรุมาศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจต่อปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง วันนี้ MThaiNews จึงขอนำภาพคลิปครั้งตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาศ จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ดั่งเช่นที่คนไทยทุกคนได้ร่วมเห็นผ่านสายตาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาให้ได้รับชมกัน

ภาพ : วิชาญ โพธิ