ลอยกระทง วันลอยกระทง สวนดุสิตโพล

ฟังแล้วชื่นใจ คนไทยอยากลอยกระทงกับครอบครัวมากสุด

Home / ข่าวทั่วไป / ฟังแล้วชื่นใจ คนไทยอยากลอยกระทงกับครอบครัวมากสุด

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ พบคนไทย ร้อยละ 64.39 อยากลอยกระทงกับครอบครัวมากสุด 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับ ประเพณีลอยกระทง ปี 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,252 คนทั่วประเทศ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 91.02 ทราบว่าประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่ 3 พ.ย.

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามว่าตั้งใจจะชวนใครไปลอยกระทง พบว่า ร้อยละ 64.39 ชวนครอบครัว พ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย/ญาติพี่น้อง ไปลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 44.60 ชวนเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน และร้อยละ 30.15 ชวนคนรัก โดยประชาชนร้อยละ 84.40 จะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงวัตถุประสงค์ในการลอยกระทง ร้อยละ 88 บอกว่า เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณน้ำ และร้อยละ 78.16 คิดว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกมีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกัน รองลงมา ร้อยละ 60.63 คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และสนุกสนานร่วมกับ และร้อยละ 58.55 คุณค่าต่อสังคม ทำให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม