เครือข่ายประชาชนฯ คัดค้านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / เครือข่ายประชาชนฯ คัดค้านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนได้รวมตัวเดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ 

วันนี้(14พ.ย.60) กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนได้รวมตัว เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ โดยนายเลิศศักดิ์ ดำรงค์ศักดิ์หนึ่งในแกนนำกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเผยว่า ในวันนี้แกนนำกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 ภาคได้มารวมตัวกันเพื่อต้องการมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.พัฒนาสิ่งแวดล้อมฉลับใหม่เนื่องจากกฎหมานฉบับนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญที่จะต้องเร่งรัดการออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อจะแก้ไขในหมวดของ E.I.A เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ และพี่น้องทั้งสี่ภาคได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

และไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเพียงแค่บางมาตราถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไขทั้งฉบับยืนยัน ขอให้ยุติการดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ดำเนินการอยู่ และต้องทำการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในสาระสำคัญทั้งฉบับ

อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 58 ด้วย มิใช่แต่เพียงเร่งรีบดำเนินการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายโดยอ้างกรอบระยะเวลา 240 วัน ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และในกระบวนการขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 และเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลไม่ยอมยุติการเดินหน้าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการรวมพลังกาย พลังใจ มาปกป้องแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมให้รอดปลอดภัย ด้วยการนัดหมายกันทั่วประเทศเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยุติการเดินหน้าร่างกฎหมายดังกล่าวและตั้งต้นการทำกฎหมายใหม่