กษัตริย์จิกมี ข่าวMono29 จังหวัดเลย วันพระ หมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์วันพระ

กษัตริย์จิกมีส่งทูตเชื่อมประเพณี หมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์วันพระ ภูฏานเมืองไทย

Home / ข่าวทั่วไป / กษัตริย์จิกมีส่งทูตเชื่อมประเพณี หมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์วันพระ ภูฏานเมืองไทย

กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน ส่งทูตเชื่อมประเพณีเมืองคู่แฝด เตรียมยก อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งมีหมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์วันพระ เป็นภูฏานเมืองไทย

กษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน ส่งทูตเชื่อมประเพณีเมืองคู่แฝด เตรียมยก อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งมีหมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์วันพระ เป็นภูฏานเมืองไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมประชุมความพร้อมต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานที่จะเดินทางมาเยือน อ.นาแห้ว จ.เลย ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน นี้

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า ในส่วนที่ นาย เชวัง โชเฟล ดอร์จิ ( Mr.TshewangChophel Dorji ) เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฎานประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวผู้แทนของ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้สนใจใน อ. นาแห้ว จ.เลย ก็เพราะว่า ที่นี่มีลักษณะภูมิประเทศ และ วิถีชีวิตของคนในชุมชน คล้ายคลึงกับภูฏาน

อย่างวันโกนวันพระใน อ.นาแห้ว จะชัดเจนมาก คือจะไม่มีการฆ่าสัตว์เพราะชาวบ้านจะถือศีลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเหมือนกับประชาชนของภูฏาน ซึ่งเขาจะถือศีลเคร่งครัดมากและไม่กินเนื้อสัตว์ในวันสำคัญของพุทธศาสนา ตามหลักศาสนาพุทธ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับหลักการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของอาณาจักรภูฏาน ซึ่งไม่ได้เน้นจำนวนของนักท่องเที่ยว แต่เน้นในเรื่องของความยั่งยืนและความสุข ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรกที่เอกอัครราชทูตภูฏาน ยกเป็นเมืองคู่แฝดภูฏานเมืองไทย แสดงให้เห็นว่าจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างกัน