เปิดให้บริการ รับชำระค่าทำเนียมศาล ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดให้บริการ รับชำระค่าทำเนียมศาล ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ทางสำนักงานศาลปกครองได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระค่าทำเนียมศาลผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC ณ ศาลปกครองส่วนกลาง

วันนี้ (15 พ.ย.60) สำนักงานศาลปกครองได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC ทางสำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การให้บริการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC ในการ รับชำระค่าทำเนียมเงินค่าปรับและเงินกลาง (เงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง โดยมี นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กับธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)โดยนางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ

นายอติโชค เผยว่า สืบเนื่องจากระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของระเบียบที่ประชุมใหญ่ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 34 จากเดิม ที่กำหนดวิธีการรับชำระค่าทำเนียมศาลเป็นเงินสดหรือเช็ค ซึ่งธนาคารรับรองเท่านั้นโดยแก้ไขเป็นให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลตามพูนทรัพย์ได้หลากหลายวิธี เช่นเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันเป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระค่าทำเนียมศาลให้กับประชาชน

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการรูดบัตรนั้นผู้ที่ใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิต ของธนาคารกรุงไทยจะฟรีค่าธรรมเนียม ส่วนผู้ที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรเอทีเอ็มของธนาคารอื่นทุกธนาคารจะเป็นผู้รับภาระค่าทำเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของยอดชำระทั้งหมด โดยกำหนดยอดขั้นต่ำที่สามารถ ชำระด้วยเครื่อง EDC คือจำนวน 500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้สามารถใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในการชำระค่าทำเนียมศาล ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป