‘พี่ตูน’ เข้ารับดอกไม้-อาหารเสริมพระราชทาน เรียบร้อยแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / ‘พี่ตูน’ เข้ารับดอกไม้-อาหารเสริมพระราชทาน เรียบร้อยแล้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ฯ เชิญดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทาน (อาหารบำรุงร่างกาย) ไปมอบแก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และคณะวันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมในการทำความดีของบุคคลและคณะบุคคลต่าง ๆ ที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่น ๆ ในการทำความดีเพื่อส่วนรวมต่อไป

วันนี้ (15 พ.ย. 60) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ฯ เชิญดอกไม้พระราชทาน และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน (อาหารบำรุงร่างกาย) ไปมอบแก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และคณะ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และปฏิบัติภารกิจสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ไปกล่าวให้ ตูน บอดี้สแลม และคณะ ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นโครงการที่ ตูน บอดี้สแลม และคณะ ได้จัดขึ้นเพื่อนำเงินจากการได้รับบริจาคไปมอบแก่โรงพยาบาล ซึ่งเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระยะทางรวม 2,191 กิโลเมตร

โดยจะรับบริจาคเงินจากการวิ่งในครั้งนี้มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 11 โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาพยาบาลผู้มาใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ดีต่อไป