ข่าวภูมิภาค เพาะเห็ด เพาะเห็ดขาย

เจ๋ง! สาวดึงผู้สูงอายุ เพาะเห็ดขาย สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ปีละ 2 แสน

Home / ข่าวทั่วไป / เจ๋ง! สาวดึงผู้สูงอายุ เพาะเห็ดขาย สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ปีละ 2 แสน

ทึ่งสาวเก่ง ดึงผู้สูงอายุ เพาะเห็ดขาย สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสามัคคีในชุมชน ปีละ 2 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความเก่งของสาวแกร่ง ดึงกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ทำฟาร์มเห็ด เพาะเห็ด ขายสร้างงานสร้างรายได้ สร้างความสามัคคีในชุมชน เตรียมตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน บ้านค่าล่าง ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และการเพาะเห็ดจะใช้แรงงานคนทั้งหมด ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นหนึ่งเดียวในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่รู้จักไปทั่ว และเตรียมรวมตัวตั้งวิสาหกิจชุมชน สืบสานอย่างต่อเนื่อง

นางสาว พรรณวิภา ใจเสียง หรือ น้องเดีย อายุ 30 ปี เจ้าของฟาร์มเห็ดชื่อฟาร์มเห็ดบ้านสามหลัง บ้านเลขที่48 หมู่ 9 บ้านค่าล่าง ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ธุรกิจเริ่มดำเนินการมาได้ 2 ปี เริ่มแรกสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดจำนวน 3 หลัง เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางนวลสีชมพู เห็ดฮังการี และ เห็ดนางลม โรงเรือนละ 3,000 ก้อน รวม 10,000 ก้อน หลังได้ผลผลิตนำออกจำหน่ายทั้งในชุมชนและต่างชุมชน มีแม่ค้ารับไปขาย จนเป็นที่รู้จักไปทั่ว ก่อนที่จะเริ่มทำฟาร์มเห็ด ได้มีการสำรวจตลาดใกล้เคียงกับฟาร์ม และ ตลาดออฟฟิต ในช่วงแรกใช้วิธีการขายตรงกับลูกค้าทุกคนทั้งที่รู้จัก และไม่รู้จัก พนักงานในออฟฟิต ลูกค้าที่เคยติดต่องาน วิธีดังกล่าวช่วยให้ฟาร์มเป็นที่รู้จัก และมีผู้ติดต่อซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการทำฟาร์มเห็ด นำความคิดแนวใหม่ โดยชักชวนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ว่างงานและเด็ก ในชุชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสามัคคี ให้ผู้สูงอายุ และชุมชน การทำฟาร์มเห็ด ครั้งแรกซื้อก้อนเห็ดที่เพาะขาย แต่มีปัญหาเรื่องราคาสูง รายได้น้อย จึงได้คิดทำเองรวบรวมเอาแม่บ้าน ผู้สูงอายุ คนที่ว่างงาน ตลอดจนเด็กๆ มาช่วยกันตั้งแต่การหมักบรรจุเลื่อยลงถุง การทำก้อนการหมักก้อนเห็ด ส่วนการจำหน่ายนั้น จะนำไปขายเอง และมีแม่ค้ามารับผลผลิต สร้างรายได้ให้ทุกคนในชุมชน

ปัจจุบันฟาร์มมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 30-50 กิโลกรัม ต่อการเก็บหนึ่งครั้ง ส่วนก้อนเห็ดผลิตที่สามารถผลิตได้วันละประมาณ 1,000 ก้อน ส่วนใหญ่จะเป็นเห็นนางฟ้าร้อยละ 50 เห็ดนางนวลสีชมพู และ เห็ดฮังการี อย่างละร้อยละ 20 เปอร์เซ็นต์ และเห็ดนางลมประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ตลาดเห็ดถือเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะนี้ และมีความต้องการมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ราว 2 แสนบาท / ปี