เน็ตฟรี, กสทช.

รัฐบาลทุ่มกว่า 3,000 ล้าน ให้คนรายได้น้อย ใช้เน็ตชายขอบฟรี 3 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / รัฐบาลทุ่มกว่า 3,000 ล้าน ให้คนรายได้น้อย ใช้เน็ตชายขอบฟรี 3 ปี
รัฐบาลทุ่มงบกว่า 3,000 ล้านบาท ให้ประชาชนรายได้น้อย 5.2 แสนครัวเรือนในพื้นที่ชายขอบ ใช้เน็ตฟรี 3 ปี

วันนี้ (13 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายให้ใช้อินเทอร์เน็ตในโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบฟรี เป็นเวลา 3 ปี

เน็ตฟรี, กสทช.
กสทช.

โดยจากการสำรวจของกระทรวงการคลังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 86% (ประมาณ 520,000 ครัวเรือน ) จึงให้เปิดบริการใช้ฟรีตามกำหนดเวลาข้างต้น ซึ่งจะมีการติดตั้งโครงข่ายโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน ครอบคลุม 607,000 ครัวเรือน โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค.61

ทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐบาลจะใช้ในการสนับสนุนโครงการฯ รวม 3,000 ล้านบาท (ปีละ 1,000 ล้านบาท) สำหรับความคืบหน้าในการติดตั้งโครงข่ายคาดว่าโครงการฯ จะติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นทั้งหมด และเปิดให้บริการภายในเดือน ส.ค.61 เมื่อฐานข้อมูลเสร็จแล้วรัฐบาลจะแจ้งให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไว้สามารถไปติดต่อกับผู้ให้บริการในพื้นที่ เพื่อใช้บริการ