คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาชญากรรม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รับคริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รับคริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ รองรับเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันนี้ ( 20 ธ.ค.60 ) ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติในห้วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561 รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

โดยจัดกิจกรรมมีดังนี้ พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน ประกอบด้วยกำลังพล จากกองการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายทหาร), กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, กองบังคับการตรวจคนเช้าเมือง 1, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2, กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถานีตำรวจชนะสงคราม จำนวน 137 นาย

และกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ทำหน้าที่เจ้าบ้านแทนคนไทย ช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำความผิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยแนวคิด Love at first sight by Immigration โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยการ

อย่างไรก็ตามพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 ดังนั้น การระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แสดงถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า

“ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน” “EFFICIENT SERVICE, STANDARDIZED PRACTICE, SECURITY AWARENESS”