3จังหวัดชายแดนใต้ ข่าวINN สถานการ์ภาคใต้ โจรใต้

กอ.รมน. เผยไฟใต้เข้าสู่ปีที่ 14 มีผู้เสียชีวิต 6,687 ราย ชี้เหตุลดลง

Home / ข่าวทั่วไป / กอ.รมน. เผยไฟใต้เข้าสู่ปีที่ 14 มีผู้เสียชีวิต 6,687 ราย ชี้เหตุลดลง

สถานการณ์ไฟใต้เข้าสู่ปีที่ 14 มีผู้เสียชีวิตแล้ 6,687 ราย บาดเจ็บ 12,229 คน กอ.รมน. ภาค 4 ยัน ระยะหลัง สถานการณ์ความรุนแรงลดลง

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่ปีที่ 14 นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นทั้งหมด 19,579 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6,687 ราย ได้รับบาดเจ็บ 13,229 ราย โดยรวมทาง กอ.รมน. 4 ยืนยันว่าช่วงหลังมานี้เหตุการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยสามารถแยกเหตุรายปี คือ ปี 2547 จำนวนเหตุการณ์ 1,474 ครั้ง เสียชีวิต 373 ราย ได้รับบาดเจ็บ 553 ราย ปี 2548 จำนวนเหตุการณ์ 2,091 ครั้ง เสียชีวิต 536 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,062 ราย ปี 2549 จำนวนเหตุการณ์ 2,011 ครั้ง เสียชีวิต 662 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,167 ราย ปี 2550 จำนวนเหตุการณ์ 2,409 ครั้ง เสียชีวิต 892 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,681 ราย ปี 2551 จำนวนเหตุการณ์ 1,063 ครั้ง เสียชีวิต 448 ราย ได้รับบาดเจ็บ 969 ราย

ปี 2552 จำนวนเหตุการณ์ 967 ครั้ง เสียชีวิต 490 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,073 ราย ปี 2553 จำนวนเหตุการณ์ 1,097 ครั้ง เสียชีวิต 452 ราย ได้รับบาดเจ็บ 930 ราย ปี 2554 จำนวนเหตุการณ์ 1,161 ครั้งเสียชีวิต 512 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,039 ราย ปี 2555 จำนวนเหตุการณ์ 1,852 ครั้ง เสียชีวิต 512 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,076 ราย ปี 2556 จำนวนเหตุการณ์ 1,793 ครั้ง เสียชีวิต 521 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,046 ราย ปี 2557 จำนวนเหตุการณ์ 1,356 ครั้ง เสียชีวิต 429 รายได้รับบาดเจ็บ 762 ราย ปี 2558 จำนวนเหตุการณ์ 945 ครั้ง เสียชีวิต 316 ราย ได้รับเจ็บ 585 ราย ปี 2559 จำนวนเหตุการณ์ 815 ครั้ง เสียชีวิต 309 ราย ได้รับบาดเจ็บ 630 ปี 2560 จำนวนเหตุการณ์ 545 ครั้งเสียชีวิต 235 ราย ได้รับบาดเจ็บ 356 ราย