พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ,รมว.พม.

พม.เน้นย้ำ ต้องเป็นผู้นำทำงานเพื่อสังคม

Home / ข่าวทั่วไป / พม.เน้นย้ำ ต้องเป็นผู้นำทำงานเพื่อสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่(One home) เน้นย้ำต้องเป็นผู้นำทำงานเพื่อสังคม

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ,สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ,สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อให้กำลังใจแก่เยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

พร้อมกันนี้ เน้นย้ำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรื่องการทำงานเพื่อสังคม  การยกระดับการเป็นเจ้าภาพเพื่อสังคม โดยให้มีแผนพัฒนาโครงการที่ชัดเจน หรือผลักดันให้เกิดแผนงานที่ชัดเจน และต้องเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลทางสังคมของจังหวัด รวมถึงการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เด็ก,สถานสงเคราะห์

ทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายระดับพิ้นที่ (One home) ที่พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดไว้ ว่าให้คุ้มครองดูแลประชาชนตั่งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกันให้มีประสินธิภาพ

อย่างไรก็ดี พล.อ.อนันตพร ฝากให้ดูแลข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ปลอดภัยในที่พักอาศัย มีสวัสดิการที่ดีเพื่อจะได้มีกำลังใจในการดูแลเด็กๆต่อไป โดยการทำงานนอกจากเพื่อสังคมแล้ว ยังต้องทำเป็นทีม มุ่งเน้นผลที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย