กรมควบคุมมลพิษ ข่าวสดวันนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าพระยา ท่าจีน ครองแชมป์ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมสุดปี 60

Home / ข่าวทั่วไป / เจ้าพระยา ท่าจีน ครองแชมป์ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมสุดปี 60
กรมควบคุมมลพิษ เผยแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน ครองแชมป์ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมสุดในปี 2560  คาดจากการขยายตัวของประชากรและชุมชนเมือง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นจากปีก่อน 

ผู้สื่อข่าว MThai รายงานว่า วันนี้ (12 ม.ค. 2561) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงสถานการณ์มลพิษ ปี 2560 ว่า คุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นจากร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 86 ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้

โดยแหล่งน้ำ 5 อันดับที่มีคุณภาพดี คือ แม่น้ำตาปีตอนบน, ลำตะคองตอนบน, ลำชี, สงคราม และสายบุรี ขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ครองแชมป์แหล่งน้ำเสื่อมโทรมที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น รวมทั้งเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม พื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนคุณภาพน้ำทะเลในปีที่ผ่านมา แนวโน้มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก เนื่องจากมีการบริหารจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเลคอยป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษบนฝั่ง สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังพบสารพิษที่เป็นปัญหา คือฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยพื้นที่ที่มีสถานการณ์มลพิษทางอากาศปริมาณเข้มข้นมากที่สุดคือ ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

ส่วนสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย มีประมาณ 27.4 ล้านต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของชุมชนเมือง ขณะเดียวกันการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 หรือ 11.7 ล้านตัน และขยะมูลฝอยถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 47  โดยเทศบาลนครเชียงราย เป็นพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คาดหวังว่าในอนาคต สถานการณ์น้ำ อากาศ และขยะจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเน้นการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำ ควบคู่ไปกับการรณรงค์คัดแยกขยะ