คำขวัญวันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ สวนดุสิตโพล

วธ. เผย เด็กไทยเกินครึ่ง ท่องคำขวัญนายกรัฐมนตรีได้

Home / ข่าวทั่วไป / วธ. เผย เด็กไทยเกินครึ่ง ท่องคำขวัญนายกรัฐมนตรีได้
สวนดุสิตโพล เผย  เด็กไทยท่องจำคำขวัญวันเด็กปี 2561 ได้ขึ้นใจ

นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการะทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการ สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน 1,388 คน ในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ยังพบอีกว่า ของขวัญในวันเด็กที่อยากได้จากรัฐบาล คือ ทุนการศึกษา รองมา อุปกรณ์การศึกษาและลดการบ้านให้น้อยลง

ขณะที่ความฝันของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอาชีพในฝัน หมอ/แพทย์พยาบาล เป็นอาชีพอันดับ 1 ที่เด็กอยากเป็น รองมาคือ ครู ส่วนอันดับ 3 คือ ทหาร  ในขณะที่ นักธุรกิจ นักกีฬา ตำรวจ ดารา//นักแสดง นักบิน แอร์โฮสเตส วิศวกร สถาปนิก นักการตลาด เน็ตไอดอล ขายสินค้าออนไลน์ เป็นอาชีพอันดับต้น ๆที่ เด็กใฝ่ฝันตามลำกับ

ทั้งนี้ นายวีระ กล่าวว่า เด็ก และเยาวชน ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วนใน เรื่องการละเมิดทางเพศ สารเสพติด ปฏิรูประบบการศึกษา ปัญหาเด็กติดเกม และคุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ขณะเดียวกัน ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุด และการใช้ภาษาต่างประเทศ ลดเวลาเรียน เพื่มเวลาทำกิจกรรม ปฏิรูปการศึกษาให้เทียบเท่าต่างประเทศ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0