วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ โพลล์ โพลล์วันเด็ก

โพลล์วันเด็ก ขอพ่อแม่มีเวลาให้ – วอนผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน

Home / ข่าวทั่วไป / โพลล์วันเด็ก ขอพ่อแม่มีเวลาให้ – วอนผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน
กรุงเทพโพลล์ เด็กขอ พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันมากสุด ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ “10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า เด็กๆ ส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 63.5 ต้องการวอนขอจากผู้ใหญ่ถ้าขอได้ คือ

ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน รองลงมาร้อยละ 51.3 ขอให้เรียนเก่งๆ ,ร้อยละ 49.2, ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต, ร้อยละ 44.5 ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน และร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อยๆ เรียนน้อยๆ,ร้อยละ 35.1ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน, ร้อยละ 34.9 ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง,ร้อยละ 34.7 ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยา, ร้อยละ 33.1 ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง และ ร้อยละ31.9 ขอให้เลิกตีเด็ก