ข่าวINN ฝูงบิน Gripen วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ

กองทัพอากาศดอนเมืองคึกคัก เด็กๆ เข้าชมงานแน่น รอชมฝูงบิน Gripen

Home / ข่าวทั่วไป / กองทัพอากาศดอนเมืองคึกคัก เด็กๆ เข้าชมงานแน่น รอชมฝูงบิน Gripen
งานวันเด็กกองทัพอากาศดอนเมืองคึกคัก เด็กๆ เข้าชมงานแน่น รอชมฝูงบิน Gripen พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้

วันนี้ ( 13 ม.ค.61) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ที่มาชมการแสดงการบิน และการตั้งแสดงยุทโธปกรณ์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน โดยในปีนี้ กองทัพอากาศเปิดพื้นที่กิจกรรมตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.

สำหรับที่ฝูงบิน 601 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ ได้แก่
– การบินผ่านพิธีเปิดของเครื่องบินขับไล่ F-16 (เอฟ-สิบหก)
– การบินปล่อยควันสีธงชาติของเครื่องบินโจมตีและธุรการ AU-23 (เอยู-ยี่สิบสาม)
– การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินขับไล่ F-16 (เอฟ-สิบหก)
– การบินค้นหาและช่วยชีวิตของเฮลิคอปเตอร์ EC-725 (อีซี-เจ็ดสองห้า)
– การบินแสดงสมรรถนะอากาศยานของเครื่องบินขับไล่ Gripen 39D (กริพเพน-สามสิบเก้าดี)
– การแสดงการบินหมู่ของเครื่องบินฝึก CT-4 (ซีที-โฟร์)
– การแสดงการบินหมู่ของเครื่องบินฝึก PC-9 (พีซี-นายน์)

ในส่วนกิจกรรมภาคพื้น มีการตั้งแสดงอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เด็กๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการแสดงทางอื่นๆ อาทิ การยิงปืนฉับพลัน แฟนซีดริล (การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี) Drum Zeed กระบี่กระบอง การจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ กิจกรรมบนเวที การเล่นเกมแจกของรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างความสุขให้แก่เด็กๆ

นอกจากที่ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ แล้ว กองทัพอากาศยังได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก ๓ จุด คือ
๑) สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดการแสดงของสุนัขทหาร การแสดงยิงปืนฉบับพลัน และการแสดง Drum Zeed
๒) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดแสดงอากาศยา และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ด้านการบินของชาติ กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ การบังคับเครื่องบินด้วยวิทยุ การแดสงกระบี่กระบอง การแสดงแฟนซีดริล การแสดงสุนัขทหาร การแสดงของวงหัสดนตรี และการแสดงจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ
๓) สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) มีการบินเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุลากป้ายเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ การบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุโปรยขนมลูกอม การแสดงการบินของเครื่องบิน/เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ และเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุแบบ 3D การแสดงของวงหัสดนตรี กิจกรรมวาดภาพระบายสี การสาธิต/แนะนำ/แข่งขันเครื่องบินร่อนด้วยไม้บัลซ่า กิจกรรมจรวดขวดน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ แนะนำเดินทางมางานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ เดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือนำรถมาจอดได้ ณ จุดจอดรถที่จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ บริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมือง กรมขนส่งทหารอากาศ (บริเวณสถานีบริการ NGV) โรงเรียนจ่าอากาศ หอประชุมกองทัพอากาศ หอประชุมกานตรัตน์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกองทัพอากาศได้จัดรถบริการรับส่งผู้ร่วมงานมายังพื้นที่จัดงาน

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ต่างจังหวัดที่หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา, กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี, กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์, กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี, กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี, กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่, กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา, ฝูงบินอิสระต่างๆ, สถานีรายงานบ้านเพ จังหวัดระยอง และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี