ข่าวINN ครู ดัชนีครูไทย ดุสิตโพล

โพล เผย ดัชนีครูไทยปี60 ได้ 7.69 เต็ม 10 จุดด้อยคือรักและผูกพันศิษย์น้อยลง

Home / ข่าวทั่วไป / โพล เผย ดัชนีครูไทยปี60 ได้ 7.69 เต็ม 10 จุดด้อยคือรักและผูกพันศิษย์น้อยลง
โพล เผย ภาพรวมดัชนีครูไทย ปี 2560 ได้ 7.69 เต็ม 10 บอกจุดเด่นสั่งสอนให้เป็นคนดี จุดด้อยรักและผูกพันกับศิษย์น้อยลงกว่าสมัยก่อน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,212 ตัวอย่าง เรื่อง “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2560 โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61 พบว่า ประชาชนให้คะแนน “ดัชนีครูไทย ปี 2560” ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.69

ส่วนจุดเด่นของครูไทยในปี 2560 คือ อันดับ 1 ครูมีการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี อันดับ 2 ขยัน อดทน เสียสละ อันดับ 3 ปรับตัวให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้น อันดับ 4 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอน และอันดับ 5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย

ขณะที่ จุดด้อยของครูไทย ในปี 2560 คือ อับดับ 1 ครูไม่เหมือนกับครูสมัยก่อน รักและผูกพันกับศิษย์น้อยลง อันดับ 2 การควบคุมอารมณ์ ไม่เข้าใจเด็ก อันดับ 3 สอนแบบเดิมๆ ขาดเทคนิคการสอน อันดับ 4 เป็นหนี้ ค่าใช้จ่ายมาก และอันดับ 5 ภาระงานมาก ไม่มีเวลา