กัญชง เชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ปปส. ลงพื้นที่ปางดะ ปลูก ‘กัญชง’ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

Home / ข่าวทั่วไป / ปปส. ลงพื้นที่ปางดะ ปลูก ‘กัญชง’ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ปปส. ลงพื้นที่ปางดะ ปลูก ‘กัญชง’ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

วันนี้ (17 ม.ค. 61) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ ในโครงการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติการ ปี 2561 บริเวณสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการวิจัยเพาะปลูกกัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) โดยกัญชงนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ แต่มีข้อกำหนดว่า กัญชงที่นำมาปลูก ต้องมีสาร THC. ไม่เกิน 1% และต้องปลูกในพื้นที่ที่กำหนด 6 จังหวัด 15 อำเภอ ได้แก่ เชียงใหม่ 4 อำเภอ คือ แม่วาง , แม่ริม,สะเมิง ,และแม่แจ่ม เชียงราย3 อำเภอ คือ เทิง, เวียงป่าเป้า , และแม่สายน่าน 3 อำเภอ คือ นาหมื่น,สันติสุข, และสองแคว ตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง, หล่มเก่า ,เขาค้อ แม่ฮ่องสอน อ.เมือง

ด้านดร.สริตา ปิ่นมณี นักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีการวิจัยได้ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ทั้ง การปรับปรุงพันธุ์ให้มีสารเสพติดต่ำ ปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ พัฒนาวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและวิจัยเพื่อแปรรูปจากส่วนต่างๆ ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ มีพันธุ์เฮมพ์ที่มีสารเสพติดต่ำ กว่าร้อยละ 0.3 และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร แล้ว 4 พันธุ์ ประกอบด้วยพันธุ์ RBF1 RBF2 RBF3 และ RBF 4 โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงและโครงการหลวง

อย่างไรก็ตามกัญชงเป็นพืชเส้นใยสูงมีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ. ศ. 2522 เนื่องจากเฮมพ์และกัญชามีต้นกำเนิดมาจากพืชชนิดเดียวกัน แต่มีค่าสารเสพติดที่แตกต่างกัน