กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ป.ป.ช.

หัวหน้ากลุ่มไทยศรีวิไลย์ เสนอขอยกเลิก หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน จนท.รัฐ

Home / ข่าวทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มไทยศรีวิไลย์ เสนอขอยกเลิก หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน จนท.รัฐ

หัวหน้ากลุ่มไทยศรีวิไลย์ เสนอขอยกเลิก เกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินได้ไม่เกิน 3,000 บาท

วันนี้ ( 18 ม.ค.61) เวลาประมาณ 10.20 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้ากลุ่มไทยศรีวิไลย์ เข้ายื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543

โดยเฉพาะการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งเป็นระเบียบเก่า อีกทั้งเป็นการเปิดช่องธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เชิงอุปถัมภ์ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น การเลือกปฏิบัติ ที่ อาคาร1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี