ข่าวเชียงใหม่ ป.ป.ส. ยาเสพติด

ชาวบ้านหนองปลามัน จ.เชียงใหม่ สร้างอาชีพเสริม เพื่อสกัดปัญหายาเสพติด

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวบ้านหนองปลามัน จ.เชียงใหม่ สร้างอาชีพเสริม เพื่อสกัดปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส.สนับสนุนงบให้ชาวบ้านหนองปลามัน จ.เชียงใหม่ สร้างอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

วันนี้ (19 ม.ค. 61) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านหนองปลามัน ในอำเภอแม่ริม ได้มีการต่อยอดอาชีพหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปีทางหมู่บ้านจะจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปี 2561 จะมีการตั้งผ้าป่า เพื่อปลูกป่าที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้ 409 ไร่ ซึ่งการได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก ป.ป.ส. ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยสนับสนุนหมู่บ้าน โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น ทางหมู่บ้านยังขับเคลื่อนหาวิธีไม่ให้เด็กเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการที่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนได้ นอกจากได้รับการสนับสนุนจาก ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาติดตามผลที่หมู่บ้านโดยตลอดแล้ว ทาง หมู่บ้านยังมีชุดรักษาความปลอดภัยเฝ้าเวรยามเป็นประจำ ซึ่งทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสิ่งสำคัญคือการพึ่งพาตัวเอง ที่ทำให้ชาวบ้านยืนหยัดอยู่ได้

สำหรับแนวทางป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ในทุก 3 เดือน จะมีกล่องแสดงความคิดเห็น สำหรับผู้ติดยาเสพติดให้ส่งข้อความผ่านกล่อง จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 ฝ่าย ให้เข้ามาแก้ปัญหา นอกจากนี้ทางหมู่บ้านยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน เช่น การจักรสาน ทำแหนม ทำกระเป๋า รวมถึงยังสนับสนุนการแสดงกลองสะบัดชัย ของเยาวชนในหมู่บ้าน ไม่ให้กลุ่มคนหนุ่มสาวเลือนหาย โดยจัดตั้งกลุ่มกีฬา รักษาประเพณีของหมู่บ้าน ประสานกับทางโรงเรียน ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหาสถานที่จัดแสดงเพื่อหารายได้ให้เยาวชน รวมถึงทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ เเบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองได้