นายกรัฐมนตรี ประชุมอาเซียน อินเดีย

นายกฯเตรียมประชุมอาเซียน-อินเดีย25-26ม.ค. นี้

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯเตรียมประชุมอาเซียน-อินเดีย25-26ม.ค. นี้

นายกรัฐมนตรี เตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย 25-26 ม.ค. นี้ เสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ

กระทรวงการต่างประเทศ เผยเผยรายละเอียด กำหนดการเดินทางเยือนอีนเดีย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในวันที่ 25 ม.ค.2561 และเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ในวันที่ 26 ม.ค.2561ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมคณะด้วย

ทั้งนี้ การประชุมอาเซียน – อินเดีย จะมีการทบทวนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ โดยจะรับรองเอกสารผลลัพธ์ 1 ฉบับ คือ ร่างปฏิญญาเดลี สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียในสามเสาหลัก ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

สำหรับอาเซียนและอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2535 ในลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้านและยกระดับขึ้นเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2538 ต่อมา ได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ระดับการประชุมสุดยอดครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2545 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ทั้งนี้ ปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย และไทยจะรับตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ต่อจากเวียดนามในช่วงประมาณเดือน ส.ค. นี้