ถ่านหินเทพา โรงไฟฟ้าถ่านหิน

กลุ่มค้านถ่านหินเทพา ปักหลักกดดันรัฐบาล สั่งยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน

Home / ข่าวทั่วไป / กลุ่มค้านถ่านหินเทพา ปักหลักกดดันรัฐบาล สั่งยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กลุ่มค้านถ่านหินเทพา ปักหลักข้างทำเนียบ กดดันรัฐบาล สั่งยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน

วันนี้ (30 ม.ค. 61) ที่ บริเวณด้านหน้า ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทําเนียบรัฐบาล ตัวแทนชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา เดินทางมาเรียกร้องต่อรัฐบาล หวังให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ปักหลักข้างทำเนียบรัฐบาล อย่างไม่มีกำหนด มีการนำป้ายแสดงข้อความ ไม่เอาถ่านหิน หยุดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มาติดไว้บริเวณรั้ว สำนักงาน ก.พ. ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา พร้อมนั่งภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้รัฐบาลยกเลิกการสร้างทันที

ในขณะเดียวกันได้อ่านจดหมายน้อยถึงนายกรัฐมนตรี ช่วยเทใจ…ให้เทพา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินว่า การขึ้นมาอยู่เมืองหลวงในครั้งนี้ เพราะเราต้องการที่จะบอกกับท่านนายกฯประยุทธ์ว่า “ ท่านควรจะสั่งให้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และควรจะยุติการดำเนินคดีกับพวกข้าพเจ้าทั้ง 17 คน “ นอกจากนั้นแล้วเราก็อยากจะถามกับท่านด้วยว่า ถ้าหากจะมีการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบนเนื้อที่เกือบ 3,000 ไร่ แล้ว

1. ท่านจะเอาพวกเราที่เป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวน 240 ครัวเรือนนี้ไปไว้ที่ไหน และท่านจะสั่งให้มีการรื้อถอนมัสยิด วัด โรงเรียนปอเนาะ และกุโบร์(สุสาน) ของพวกเรา อันเป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นรากฐานของชุมชนพวกเราออกไปกระนั้นหรือ ?

2. ท่านจะปล่อยให้มีการใช้กระบวนการที่ไม่ชอบ ไม่เป็นธรรมที่ กฟผ.และบริษัทที่ปรึกษา ได้นำมาใช้ในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA. ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เสมือนเป็นการฝืนบังคับพวกข้าพเจ้าให้ยอมรับ จนกระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปอย่างที่ไม่สนใจในคำทักท้วงใดๆ โดยเฉพาะนักวิชาการที่ต่างออกมาชี้ว่ากระบวนการศึกษาดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ แล้วท่านยังจะรับรองกระบวนการดั่งกล่าวนี้ต่อไปกระนั้นหรือ ?

3. ที่มากไปกว่านั้นคือ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพายังมีความผิดปกติเรื่องผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องการเวนคืนที่ดิน ซึ่งพบว่ามีกลุ่มที่จัดการเรื่องนี้อย่างเป็นขบวนการ อย่างกรณีการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใหญ่ขนาด 427 ไร่ ในคราวเดียวหลังจาก กฟผ.ประกาศก่อสร้างโครงการได้ไม่นาน และกลุ่มนี้ยังมีการปั่นราคาที่ดินเพื่อหวังจะขายให้กับ กฟผ.ในราคาที่แพงเกินจริง จนทำให้คนกลุ่มนี้ออกมาส่งเสริม สนับสนุน กฟผ.อย่างออกหน้า และกำลังกลายเป็นความขัดแย้งภายในอำเภอมากขึ้นในขณะนี้ ดังนั้นแล้วท่านยังจะปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปอีกเช่นนี้กระนั้นหรือ ?

 

การเดินทางสู่เมืองหลวงของพวกเราในครั้งนี้ เพื่อที่จะยืนยันว่าเราต้องการที่จะสื่อสารข้อเท็จจริงให้ถึงนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ซึ่งยังมีรายละเอียดที่เป็นความผิดปกติอย่างมากมาย พร้อมกันนี้พวกข้าพเจ้ายังต้องการสื่อสารให้สาธารณะได้รับรู้และเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของโครงการดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วเราจึงขอให้ท่านได้เปิดกว้างรับฟังข้อเท็จจริงให้มากขึ้น และควรจะต้องสั่งให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ.ต่อโครงการนี้อย่างละเอียดในทุกมิติ ก่อนที่ท่านจะอนุมัติโครงการนี้

อย่างไรก็ตามตัวแทนชาวบ้านยังเรียกร้องให้รัฐบาลมอบความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีทั้ง 17 คน กรณีเหตุการณ์ปะทะระหว่างการเดินทางเพื่อไปยื่นหนังสือถึงนายกฯเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ช่วงประชุม ครม.สัญจรภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นผู้ที่อาจะได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเดินไปหานายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเสนอข้อคิดเห็นและให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อโครงการฯ