จันทรุปราคาสีอิฐ,

วันนี้อย่าพลาด!! จันทรุปราคาสีแดง ซูเปอร์ ‘บลูบลัดมูน’

Home / ข่าวทั่วไป / วันนี้อย่าพลาด!! จันทรุปราคาสีแดง ซูเปอร์ ‘บลูบลัดมูน’
สดร. ชวนชม จันทรุปราคาเต็มดวง  ซูเปอร์บลูบลัดมูน ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้ (31 ม.ค. 61)

วันนี้ (31 ม.ค. 61) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยชมปรากฏการณ์  “จันทรุปราคาเต็มดวง  ซูเปอร์บลูบลัดมูน” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงคืนวันนี้

ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว มีความพิเศษคือจะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวง มีสีแดงอิฐขนาดใหญ่ จนถูกเรียกว่า “ซูเปอร์บลูบลัดมูน” โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.51 น. – 21.07 น.และมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้

17:51น. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก
18:48น. ดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วน
19:51น. เข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวงนาน 1 ชั่วโมง 16 นาที
21:07น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง
22:11น. ดวงจันทร์ออกจากเงามืดของโลกหมดทั้งดวง แล้วเปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่จะสังเกตเห็นได้ยาก
23:08น. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ขณะที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเอง ได้เตรียมกล้องโทรทรรศน์หลากชนิด ไว้ที่ 4 จุดสังเกตการณ์หลัก อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา หากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางไปร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ หรือสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่  www.facebook.com/NARITPage

จันทรุปราคาสีอิฐ, ซูเปอร์บลูบลัดมูน, จันทรุปราคา, ข่าวสดวันนี้
จันทรุปราคาสีอิฐ