วันนี้อย่าพลาด!! จันทรุปราคาสีแดง ซูเปอร์ ‘บลูบลัดมูน’

Home / ข่าวทั่วไป / วันนี้อย่าพลาด!! จันทรุปราคาสีแดง ซูเปอร์ ‘บลูบลัดมูน’
จันทรุปราคาสีอิฐ,
สดร. ชวนชม จันทรุปราคาเต็มดวง  ซูเปอร์บลูบลัดมูน ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้ (31 ม.ค. 61)

วันนี้ (31 ม.ค. 61) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยชมปรากฏการณ์  “จันทรุปราคาเต็มดวง  ซูเปอร์บลูบลัดมูน” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงคืนวันนี้

ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว มีความพิเศษคือจะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวง มีสีแดงอิฐขนาดใหญ่ จนถูกเรียกว่า “ซูเปอร์บลูบลัดมูน” โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.51 น. – 21.07 น.และมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้

17:51น. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก
18:48น. ดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วน
19:51น. เข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวงนาน 1 ชั่วโมง 16 นาที
21:07น. สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง
22:11น. ดวงจันทร์ออกจากเงามืดของโลกหมดทั้งดวง แล้วเปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่จะสังเกตเห็นได้ยาก
23:08น. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ขณะที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเอง ได้เตรียมกล้องโทรทรรศน์หลากชนิด ไว้ที่ 4 จุดสังเกตการณ์หลัก อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา หากประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางไปร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ หรือสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่  www.facebook.com/NARITPage

จันทรุปราคาสีอิฐ, ซูเปอร์บลูบลัดมูน, จันทรุปราคา, ข่าวสดวันนี้
จันทรุปราคาสีอิฐ