ย้ายสวนสัตว์ดุสิต, เขาดินวนา, เบญจพล นาคประเสริฐ

ผอ. องค์การสวนสัตว์ แจ้ง ‘เขาดิน’ ยังเปิดให้บริการปกติ

Home / ข่าวทั่วไป / ผอ. องค์การสวนสัตว์ แจ้ง ‘เขาดิน’ ยังเปิดให้บริการปกติ
ผอ.องค์การสวนสัตว์ แจ้ง ‘เขาดิน’ ยังเปิดให้บริการปกติ

ความคืบหน้าเรื่องการย้ายสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ขณะเดียวกันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ชี้แจ้ง ขณะนี้ยังไม่มีย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ และสวนสัตว์ดุสิตยังนักท่องเที่ยวได้เข้าชมปกติ

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการย้ายสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ว่า หลังจากมีการตั้งคณะกรรมการชุดเล็กเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เบื้องต้นขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอดำเนินการด้านสาธารณูปโภค ให้สอดรับกับสวนสัตว์ใหม่

ย้ายสวนสัตว์ดุสิต, เขาดินวนา, เบญจพล นาคประเสริฐ
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

พร้อมชี้แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีการย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่สวนสัตว์ดุสิต แต่ถ้าหากมีการย้ายสัตว์เมื่อไรจะรีบแจ้ง เนื่องจากต้องเตรียมมาตรการณ์ด้านความปลอดภัยให้รัดกุม เพราะการย้ายสัตว์มีความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยว และสำหรับแผนการย้ายสัตว์มีการพูดคุยว่าจะเริ่มจากสัตว์เล็ก สัตว์ที่ป่วยก่อน โดยจะกระจายสัตว์แต่ละชนิดไปยังสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯทั้ง 7 แห่ง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ขอยืนยันว่า ขณะนี้สวนสัตว์ดุสิตยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมตามปกติ