ฝุ่น ฝุ่นละออง ฝุ่นเกินมาตรฐาน

สธ.แนะ 5 มาตรการ ‘หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด’ ป้องกันฝุ่นละออง

Home / ข่าวทั่วไป / สธ.แนะ 5 มาตรการ ‘หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด’ ป้องกันฝุ่นละออง
รมว.สธ. แนะ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมสั่งจับตาเฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรคสำคัญ

วันนี้(14 ก.พ.) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องมาตรการป้องกันมลพิษและการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วง ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง

รวมถึงเฝ้าระวังประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบฝุ่นละออง จนอาจเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขณะนี้ จากการตรวจสอบยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือการเสียชีวิตขณะที่โรคไข้หวัด ใหญ่มีแนวโน้มลดลงส่วนโรคปอดอักเสบมีแนวโน้มคงที่

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์ของค่าฝุ่นละอองพร้อมทั้งแจ้งเตือนและแจ้งข้อแนะนำในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษและสื่อออนไลน์ต่างๆ

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ โดยสถิติการจดทะเบียนรถสะสมในกรุงเทพมหานครปี 2560 มีจำนวนกว่า 9.7 ล้านคัน พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือ กับประชาชนในการงดเผา และมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำ

ขณะที่นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เสนอ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ในการดูแลสุขภาพของประชาชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ได้แก่

1. หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

2. ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน

3. ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดป้องกันฝุ่น

4. เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน

5. ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ

ด้านนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า สำหรับมาตรการทางด้านการจราจรนั้น กรุงเทพฯมหานคร ได้รณรงค์ ให้ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ หรือ คาร์พูล ทางเดียวกันไปด้วยกัน และช่วยดับเครื่องยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษ ด้วยสำหรับการลดฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างในปี 2560 มีกว่า 100 โครงการที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ซึ่งทางโยธาเขต ได้ออกตรวจพื้นที่มากขึ้นเพื่อแนะนำ และกำชับให้ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และห้ามก่อสร้างในช่วงกลางคืนเพราะจะทำให้ฝุ่นตกค้างสะสมมารวมกับฝุ่นจากการจราจรในช่วงเช้า