สั่งตั้งกรรมสอบ หลังพบอาคารของรัฐ ติดแอร์ในห้องไร้ผนัง

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งตั้งกรรมสอบ หลังพบอาคารของรัฐ ติดแอร์ในห้องไร้ผนัง
ผู้ว่า ฯเมืองคอน รุดตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปลายแหลมตะลุมพุก – สั่งตั้งกรรมการสอบ ฯ ทราบใน 7 วัน หลังพบอาคารของรัฐ ติดแอร์ในห้องไร้ผนัง

ผู้สื่อข่าว MThai รายงานว่า วันนี้ (14 ก.พ.61 ) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอร่าม ศรีปรางค์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หลังเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้ลงข้อความใน Facebook เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งเฟซบุ๊ค!!ประเทศคอน!! จนมีผู้เข้าไปชม แชร์และวิพากวิจารณ์กันอย่างกว้าง ว่าโครงการดังกล่าวไม่ชอบมาพากล ส่อทุจริตอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการติดตั้งพัดลมเพดานสลับระหว่างเครื่องปรับอากาศในอาคารที่ไร้พนัง อีกทั้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ จากอาคารดังกล่าว หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โดยนายจำเริญ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับงบพัฒนาจังหวัดเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตนยังไม่ได้มารับตำแหน่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกันยายน 2560 ซึ่งอาคารยังไม่ได้เปิดใช้งาน และตนได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดูในรายละเอียดของโครงการว่าเป็นอย่างไร วิธีการเป็นอย่างไร จะบริหารจัดการต่อไปอย่างไร โดยให้สำนักงานจังหวัดรายงานผลสรุปการตรวจสอบให้ตนทราบภายใน 7 วัน โดยหากพบว่ามีการทุจริตก็จะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

อย่างไรก็ตามจากการตรวจดูเบื้องต้นพบเห็นเชิงประจักษ์ ว่าสิ่งที่ยังใช้ไม่ได้คือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพราะการออกแบบอาคารไม่สอดรับกับการใช้เครื่องปรับอากาศ และมีการติดตั้งพัดลมคู่กับเครื่องปรับอากาศอีกด้วย การออกแบบอาคารเป็นลักษณะ “โอเพ่นแอร์” ซึ่งไม่ได้มีการปรับแบบอาคารให้สอดรับกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งก็ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณปลายแหลมตะลุมพุก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ห้องน้ำ – ห้องสุขา 2 หลัง แยกชาย – หญิง

ก่อสร้างถังเก็บน้ำบนดินคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 ลบ.ม.จำนวน 3 ลูก ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ยาว 1,000 เมตร พร้อมป้ายสื่อความหมาย และศาลาที่พักในเส้นทาง ลานจอดรถพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานนันทนาการ ขยายเขตไฟฟ้า และปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น