เตือน! เผากระดาษเงิน-ทองและควันธูป ไหว้ตรุษจีน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Home / ข่าวทั่วไป / เตือน! เผากระดาษเงิน-ทองและควันธูป ไหว้ตรุษจีน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กทม. เตือนโลหะหนักในกระดาษเงิน กระดาษทอง ไหว้ตรุษจีน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมแนะะวิธีป้องกัน

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีบูชาเทพเจ้า และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจุดธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ทำจากไม้หรือเศษไม้ไผ่ ซึ่งวัฒนะธรรมการเผากระดาษเงินกระดาษทอง มีสืบทอดมากกว่า 1,400 ปี และพบว่าปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง มีการเผาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตามความเชื่อว่าเป็นการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ

ทั้งนี้ เมื่อเผาไหม้แล้ว ล้วนแต่ก่อสารโลหะหนักไม่ต่างจากควันธูป มีสารมลพิษต่างๆ ได้แก่ สารพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และสารก่อมะเร็ง ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด พัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้เลือดจาง ไตวาย และโรคพาร์กินสันได้ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทำการศึกษาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติเกี่ยวกับผลกระทบของการได้รับสารก่อมะเร็งจากควันธูป ผลการศึกษาพบว่า ควันธูปมีสารก่อมะเร็งหลายชนิด ยังได้ทำการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศจากการจุด “ธูปไร้ควัน” ผลการศึกษาพบว่า ธูปไร้ควันมีสารก่อมะเร็งทุกชนิดเหมือนธูปทั่วไป เพียงแต่ปริมาณบางชนิดน้อยกว่า

สำหรับวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง ควรลดการจุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทอง ใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้น ควรเผาทีละน้อยๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด การจุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่ง มีอากาศถ่ายเท ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและควัน และภายหลังการสัมผัสควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทองควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้นเป็นต้น